Lektion:

Hjärtats sjukdomar; orsak, verkan och behandling.Hjärtstopp/plötslig hjärtdöd:


¤ Vad beror hjärtstopp på? Varför händer det?http://www.hlr.nu/fakta-riktlinjer/skillnad-hjartstopp-och-hjartinfarkt/

¤ Unga idrottare får hjärtstopp:

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000001&conference=10400000000000008&posting=19500000006074093,


¤ Vad skall man göra om någon får hjärtstopp?

 http://hlr.nu/utbildning/sa-har-gor-du-hjart-lungraddning-hlr/

, https://www.youtube.com/watch?v=vNVMTwEencw&feature=youtu.be


¤ Var finns din närmaste hjärtstartare:

http://www.hjartstartarregistret.se/
Åderförkalkning (Ateroskleros): (s. 153)

-Orsak?

1) Blodkärlet täpps till på grund av mättade fettsyror och kolesterol => åderförfettning

2) Inlagring av kalcium (Ca2+) => åderförkalkning


-Verkan? Vilka effekter kan åderförkalkning få?

¤ När kärlen täpps till blir det stor risk för blodproppar! (vilket kan leda till allt nedanstående!)

¤ Kärlkramp, Hjärtinfarkt, hjärtdöd, stroke (=hjärnblödning), TIA, mm


riskfaktorer:

¤ arvet (generna)

¤ felaktig kost

¤ för lite motion

¤ rökning

¤ övervikt

¤ ålder

¤ högt blodtryck


 Frågor: http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/AderforkalkningHjärtinfarkt (s. 102)

Orsak?

http://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Hjartinfarkt/

Orsakas av tilltäppta kranskärl. Blodet kommer inte fram! Först uppstår smärta i de delar av hjärtat som inte får tillräckligt med syre. Går det för lång tid utan syre dör muskelcellerna i det aktuella området. Skadan som då uppstår kallas hjärtinfarkt.


Verkan? Större eller mindre skador beroende på hur stora de drabbade delarna är och hur lång tid de behövde vara utan syre.


Behandling? Lugnt omhändetagande (anti-stress) + smärtlindrande medicin http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartinfarkt/?ar=True#section-2Behandling? By-pass operation, ballongvidgning eller behandling med nitroglycerin/acetylsalicylsyra http://sv.wikipedia.org/wiki/Nitroglycerin


Ballongvidgning: (obs! ”stenten” = ”hönsnätet”)

http://www.youtube.com/watch?v=9wJWyGyCgSI


Bypassoperation: (obs! ordet ”graft” = ”förbikoppling”)

http://www.youtube.com/watc?v=bwJCHYeGcU4&hfeature=relatedAmasing!!!!

En patient DÖR live! Räddas av ”Lucas”.

http://www.vetenskaphalsa.se/hjartmassagemaskin-fran-lund-raddar-liv/