Några utvalda leder:¤ Axelleden: https://sv.wikipedia.org/wiki/Axelled:

https://www.youtube.com/watch?v=8uFnJbybP10&t=635s (4.57 in på klippet)

¤ Här ses tydligt hur MÅNGA ligament som behövs för att stabilisera denna led!

-Orsak?

¤ Här syns även en vacker teckning som visar leden omgiven av sina bursor. Snyggt! -Kan du SE deras funktion?

 ¤ Axelleden är ju en enkel kulled hos människan. -Men hur är det hos kyckling?

(nästa lab)¤ Armbågsleden: https://sv.wikipedia.org/wiki/Armb%C3%A5gsled (utelämnar en del fakta!)

¤ Här ses tydligt hur MÅNGA ligament som behövs för att stabilisera denna led!

-Orsak?

¤ Armbågsleden är en sammansatt led. Tre olika sorters leder i en och samma led!

¤ vridled (mellan strålbenet och armbågsbenet) + gångjärnsled (mellan överarmsbenet och armbågsbenet) + kulled (mellan överarmsbenet och strålbenet)

 ¤ Men hur förhåller det sig hos kycklingen? (nästa lab)¤ Knäleden: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kn%C3%A4led

https://www.youtube.com/watch?v=8uFnJbybP10&t=635s (8.50 in på klippet)

¤ Här ses bl a hur ledkapseln (ledkapslarna!) i knäleden ser ut.

¤ Modifierad gångjärnsled

¤ knäskål

¤ menisker, korsband

¤ Men hur förhåller det sig hos kycklingen? (nästa lab)