Lösningar till uppgifter s. 106-1074.3)

a) (Ss) Visa med korsningsschema!

b) (Ss) x (ss) ger 50% för svarta kaniner och 50% för vita kaninner. Visa med korsningsschema!

c) (Ss)x (Ss) ger klyvningstalet 3.1 -Visa med korsningsschema!

d) svarta och vita. Titta på korsningsschemat i uppgift b)!


4.4)


P=purpur

p= gul

S= slät

s= skrynklig


a) (Ps)


b) (Ps), (PS),(ps), (pS)


c) 9 st olika genotyper


d) 4 st olika fenotyper (purpur, slät), (purpur, skrynklig), (gul, slät), (gul, skrynklig)


e) (purpur, slät)


f) 100% (gul, skrynklig)


4.5) ögonfärg s 75


4.6) uppenbarligen intermediär nedärvning! (Kolla på avkommans fenotyper!). Klyvningstalet blir 1: 1,9: 1,1, vilket är våldigt nära det teoretiska klyvnigstalet vid intermediär nedärvning av en egenskap (1:2:1)


4.7a) pappan kan ha haft blodgrupp B eller AB. Visa med korsningsscheman!


b) Pojken kan ha två tänkbara genotyper: (IBIB) eller (IBi0)

Pojken får uppenbarligen en gen för “blodgrupp B” av sin mamma (KAN INTE få en gen för “blodgrupp A” av mamman, för då skulle pojken INTE kunna bli blodgrupp B!).

Följdaktligen kan pojken -från sin pappa- ha fått genen (IB), alternativt (i0).

Pappan kan då ha alla blodgrupper där desa alleler ger upphov till blodgruppen, dvs : Blodgrupp B, O, A eller AB!


4.8) Mannen. Hans spermier är antingen (X) eller (Y). Om det inte föds några pojkar (XY) MÅSTE den som har levererat (Y) vara den “felande länken”!


4.9) Därför att flickor (XX) har en “back-up” ifall det sker en mutation i en gen på X-kromosomen!


4.10) Nej. Detta anlag ärvs “könsbundet” via X-kromosomen. Pojkar får ingen X-kromosom från sin pappa, då skulle de ej bli pojkar! (XX= flicka!)


4.15)


4.16)