Mål:Utsöndring: (s. 156-162)

¤ På vilka olika sätt kan Din kropp utsöndra oönskade ämnen?


¤ Kunna jämföra (fördelar/nackdelar) de tre olika molekylära strategierna för att göra sig av med kväverester (Varför använder sig Kräldjur/Fåglar av urinsyra? -Vilka fördelar innebär det? -Nackdelar? -Varför använder sig Fiskar av ammoniak? -Vilka fördelar innebär det? -Nackdelar?)


¤ Kunna redogöra för (och jämföra!!) salt- och vattenbalans hos sötvattensfisk och fiskar som lever i saltvatten. Kunna redogöra för (och jämföra!) benfisk och broskfisk, vilka båda lever i havet.


¤ Kunna redogöra för njurens anatomi och funktion.


¤ -Vilka uppgifter har njurarna?


¤ Kunna beskriva hur urinbildning går till!Rörelse:

¤ Kunna beskriva skelettmuskelcell, hjärtmuskelcell och glatt muskelcell


¤ Kunna beskriva anatomin (uppbyggnaden) hos en skelettmuskelcell


¤ Kunna beskriva skillnaderna mellan “röda” och “vita” muskelfibrer


¤ Kunna beskriva HUR hjärnan kan kontrollera en muskel och

vad som sker inne i muskelcellen när den kontraherar


¤ Effekterna av träning: Hur påverkas musklerna av träning?


¤ Skelettets funktioner


 ¤ Beskriva skelettets uppbyggnad på makroskopisk nivå (“det man ser”)


¤ Beskriva skelettets uppbyggnad på mikroskopisk nivå (“det man inte ser”)


¤ Kunna beskriva (rita?) hur en led är uppbyggd och vilka delar som KAN ingå i en led.


¤ Vilka olika sorters leder finns i handen?


¤ Vad är det som sker när man “knäcker fingerlederna”? (pop that joint!)


¤ artros och ledgångsreumatism: -orsak? -Vad sker i leden vid artros/ledgångsreumatism? -Behandling?


¤ kunna beskriva uppbyggnaden hos senor och ligament (lektion)


¤ Kunna beskriva vad som sker när en avsliten sena (hälsena) läker. (artikel, läkartidningen)Andning & gasutbyte:


¤ Kunna beskriva hur andningen går till hos några djur:

¤ Fiskar

¤ Grodor (Amfibier)

¤ Insekter

¤ Fåglar


¤ Kunna jämföra fördelar/nackdelar mellan vattenliv och landliv med avseende på andning/gasutbyte


¤ Människans andning: Kunna beskriva luftens/syrets väg från utsidan av kroppen, till de behövande muskelcellerna, vad som sker där och hur luften/syret till slut hamnar utanför kroppen igen (the story of “Oxy”)


¤ Kunna beskriva hur människans andning går till. -Vilka muskler styr? -Hur regleras andningen ?


¤ kolmonoxid: -Hur påverkas kroppen? -Varför är det en sådan farlig gas? -I vilka situationer finns det risk för kolmonoxidförgiftning?


¤ hyperventilering: -Vad innebär det? -Vad händer i kroppen? -Risker?


¤ rökning: -Hur många ämnen bildas i röken? -Vilka är källorna till de olika ämnena? -Hur påverkar rökning kroppen? -Hur många dör per år till följd av rökning? -Samhällskostnad?