Mål, Hjärnan:


¤ nervcellen: anatomi och funktion. Du skall kunna rita upp en nervcell, namnge delarna och förklara hur den fungerar!


¤ Indelning av nervsystemet: Kunna beskriva och förklara de tre olika sätten att dela in (systematisera) nervsystemet


¤ Kunna redogöra för hur hjärnan skyddas


¤ ryggmärgen: anatomi och funktion. Kunna beskriva vad som sker när man lägger handen på en varm platta (“reflexbåge” + bearbetning av händelsen i hjärnan)


¤ vänster-höger hjärnhalva: Kunna redogöra för funktionerna hos respektive hjärnhalva


¤ afasi: Kunna redogöra för skillnaderna mellan de vanligaste formerna av afasi


¤ homunculus: kunna redogöra för begreppet


¤ Verklighetsuppfattningen: -Varför kan vi inte vara SÄKRA på att det vi uppfattar som “verklighet” ÄR den sanna objektiva verkligheten?


¤ -Varför reagerar Du som du gör? (artikel, SvD)


¤ psykisk ohälsa: -Hur botar man depression? Kunna exemplifiera och förklara tanken bakom de olika teknikerna.


¤ läkemedel mot psykisk ohälsa: Kunna redogöra för utvecklingen av läkemedel mot psykisk ohälsa (“affektiva sjukdomar”), både ut historiskt och framtida perspektiv! Vi har även tittat på utskrivning av antidepressiva tabletter till barn och ungdomar i Sverige.


¤ “Mikoś” strategier: Du skall kunna redogöra för “Mikoś” strategier för att kartlägga hjärnans belöningssystem


¤ hjärnans plasticitet: Kunna förklara vad begreppet innebär samt ge konkreta exempel!


 ¤ hjärnans utveckling och “mognad”: Kunna beskriva hjärnans utveckling och “mognad” samt hur detta hänger ihop med beteende hos barn och ungdomar!


¤ trasiga nerver: kunna redogöra för vad en nerv ÄR, samt hur man reparerar trasiga (sönderslitna/avskurna) nerver


¤ autonoma nervsystemet: Kunna beskriva det autonoma nervsystemet


¤ "rädslevägen": Kunna beskriva "den höga" och "den låga" rädslevägen


¤ reaktionstid: Ibland reagerar man snabbt och ibland långsamt. -Hur kan man förklara detta?