Mål:Andning & gasutbyte:


¤ Kunna beskriva hur andningen går till hos några djur:

¤ Fiskar

¤ Grodor (Amfibier)

¤ Insekter

¤ Fåglar


¤ Kunna jämföra fördelar/nackdelar mellan vattenliv och landliv med avseende på andning/gasutbyte


¤ Människans andning: Kunna beskriva luftens/syrets väg från utsidan av kroppen, till de behövande muskelcellerna, vad som sker där och hur luften/syret till slut hamnar utanför kroppen igen (the story of “Oxy”)


¤ Kunna beskriva hur människans andning går till. -Vilka muskler styr? -Hur regleras andningen ?


¤ kolmonoxid: -Hur påverkas kroppen? -Varför är det en sådan farlig gas? -I vilka situationer finns det risk för kolmonoxidförgiftning?


¤ hyperventilering: -Vad innebär det? -Vad händer i kroppen? -Risker?


¤ rökning: -Hur många ämnen bildas i röken? -Vilka är källorna till de olika ämnena? -Hur påverkar rökning kroppen? -Hur många dör per år till följd av rökning? -Samhällskostnad?Rörelse:

¤ Kunna beskriva skelettmuskelcell, hjärtmuskelcell och glatt muskelcell


¤ Kunna beskriva anatomin (uppbyggnaden) hos en skelettmuskelcell


¤ Kunna beskriva skillnaderna mellan “röda” och “vita” muskelfibrer


¤ Kunna beskriva HUR hjärnan kan kontrollera en muskel och

vad som sker inne i muskelcellen när den kontraherar


¤ Effekterna av träning: Hur påverkas musklerna av träning?