Mål: Matspjälkning, levern

s.108-124 Förutom sidorna i boken ingår laborationer och lektioner. Glöm inte att kolla på min hemsida vad vi gått igenom!


Matspjälkning:

¤ Kunna beskriva (kort!) vad som sker med födan vid passagen genom din matspjälkningsapparat!

¤ Vad sker när vi sväljer? (s.111)

¤ -Hur bildas magsaftens saltsyra? (s. 112)

¤ -Vilka olika funktioner har magsaftern? (s. 111 + 112 + lektion)

¤ -Var bryts de olika näringsämnena ner? (tabell s. 115 + lektion)

¤ Kunna beskriva tunntarmens konstruktion samt hur upptaget av olka näringsämnen går till (s. 114 + lektion)

¤ Kunna beskriva det symbiotiska förhållandet mellan dig och dina tarbakterier!

¤ Hur gör djur för att få ut energi från de växter (“gräs”) de äter? Kossan? Kanin? Häst? (lektion)

¤ Kunna argumentera för huruvida människan är herbi-, omni- eller carnivor (lektioner)


näringsämnen:

¤ kostfibrer s. 118 + s. 124 + lektion Kunna ge sex exempel på varför kostfibrer kan vara bra!

¤ lipider s. 120 + lektion olika sorters fettsyror. “Bra och dåliga fetter”.

¤ proteiner s. 119, bildtext s. 118, Proteiners funktioner, nedbrytning av protein

¤ Vad blir slutprodukten av nedbrytning av olika näringsämnen? (lektion)levern:

¤ Kunna ge sex exempel på funktioner hos levern (s. 115, 117 + lektion och film)

¤ leverns sjukdomar samt hur dessa känns igen (lektion)