Mål: Matspjälkning, levern, Cirkulationen

s.108-120 + 140-155 Förutom sidorna i boken ingår laborationer och lektioner. Glöm inte att kolla “Målen” på min hemsida OCH vad vi gått igenom på lektioner!


Matspjälkning:

¤ Kunna beskriva (kort!) vad som sker med födan vid passagen genom din matspjälkningsapparat!


¤ Vad sker när vi sväljer? (s.111)


¤ -Hur bildas magsaftens saltsyra? (s. 112)


¤ -Vilka olika funktioner har magsaftern? (s. 111 + 112 + lektion). -Hur bildas HCl?


¤ -Var bryts de olika näringsämnena ner? (tabell s. 115 + lektion)


¤ Kunna beskriva tunntarmens konstruktion samt hur upptaget av olka näringsämnen går till (s. 114 + lektion)


¤ Kunna beskriva det symbiotiska förhållandet mellan dig och dina tarbakterier!


¤ Hur gör djur för att få ut energi från de växter (“gräs”) de äter? Kossan? Kanin? Häst? (lektion)


¤ Kunna argumentera för huruvida människan är herbi-, omni- eller carnivor (lektioner)näringsämnen:

¤ kostfibrer s. 118 + s. 124 + lektion Kunna ge sex exempel på varför kostfibrer kan vara bra!


¤ lipider s. 120 + lektion. “Bra och dåliga fetter”. Kunna beskriva fettsyror utifrån följande aspekter: -Bra eller dåliga för kroppen? -Hur de är byggda/utseende, -var de förekommer? konsistens på fett? -olika hållbarhet?


¤ proteiner s. 119, bildtext s. 118, Proteiners funktioner, nedbrytning av protein


¤ Vad blir slutprodukten av nedbrytning av olika näringsämnen? (lektion)

övrigt:

¤ Jag har på lektioner tagit upp magsår (vad det är, hur det uppkommer) , operation av “blindtarmen”,


levern:

¤ Kunna ge sex exempel på funktioner hos levern (s. 115, 117 + lektion och film)


¤ leverns sjukdomar samt hur dessa känns igen. Orsaken till leversjukdomar (lektion)


Cirkulation:

¤ Cirkulationens betydelse/funktioner


¤ Beskriva cirkulationen hos några djur genom att använda adekvata termer (öppet/slutet? Enkelt/dubbelt? Fullständigt/ofullständigt?) , hur många rum som finns I deras hjärta samt om de är jämn- ellr växelvarma


¤ skillnaden mellan olika sorters blodkärl. -Varför man inte sticker sig i en artär när man skall injicera något. Varför åderbråck endast uppstår i vener.


¤ kunna beskriva människans hjärta lite mer i detalj.


¤ kunna förklara hur hjärtats rytm (puls) uppkommer och styrs


¤ kunna förklara vad blodtryck är, hur det mäts och risker med högt/lågt blodtryck


¤ kunna redogöra för hur blodströmmen regleras till olika delar av kroppen och ge sex exempel på situationer när detta kan bli aktuellt.


¤ kunna redogöra för hur utbytet av ämnen mellan blodet (plasman) och vävnadsvätskan går till


¤ kunna beskriva blodets sammansättning så noga som möjligt.


¤ Kunna beskriva de röda blodkropparna anpassning för sin uppgift/funktion samt hur halten av de röda blodkropparna bestäms och hur den kan påverkas. Legalt och Illegalt!


¤ Kunna redogöra mer ingående för några av “hjärtats sjukdomar” (Arytmi, Åderförkalkning, Hjärtstopp och Hjärtinfarkt).