Mål:


Andning & gasutbyte: (s. 128-139 + lab och lektioner)

¤ Kunna ge ett profesionellt svar på frågan “VARFÖR andas vi?”


¤ Kunna förklara varför små djur inte behöver särskilda andningsorgan, medans stora djur MÅSTE ha det!


¤ Kunna beskriva hur andningen går till hos några djur:

¤ Fiskar (vilken fördel ger “motströmsprincipen”?)

¤ Grodor (Amfibier)

¤ Insekter

¤ Fåglar


¤ Kunna jämföra fördelar/nackdelar mellan vattenliv och landliv med avseende på andning/gasutbyte


¤ Människans andning (s.133, 135, 194 + lektioner): Kunna beskriva luftens/syrets väg från utsidan av kroppen, till de behövande muskelcellerna, vad som sker där och hur luften/syret till slut hamnar utanför kroppen igen (“Oxy”- a breathtaking story). (stor fråga, många p!)


¤ Kunna beskriva hur människans andning går till. -Vilka muskler styr? -Hur regleras andningen ?


¤ -VARFÖR är hyperventilering farligt? -VARFÖR gör man det medvetet? -Vad gör man för att häva hyperventilering? (lektion) https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/psykiatri/patientinformation/angesttillstand/hyperventilering/


¤ Transport av syre och koldioxid i blodbanan: (s.135)


¤ kolmonoxid: (s.137 + lektion) -Hur påverkas kroppen? -Varför är det en sådan farlig gas? -I vilka situationer finns det risk för kolmonoxidförgiftning?


¤ rökning: -Hur många ämnen bildas i röken? -Vilka är källorna till de olika ämnena? -Hur påverkar rökning kroppen? -Hur många dör per år till följd av rökning? -Samhällskostnad? (lektion)


Rörelse:

¤ Kunna jämföra skelett-, hjärt- och glatt muskelcell med avseende på några grundläggande anatomiska och fysiologiska skillnader (lektion + s. 193)


¤ Kunna beskriva anatomin (uppbyggnaden) hos en enskild skelettmuskelcell (lektion+ s. 194)


¤ Kunna beskriva skillnaderna mellan “röda” och “vita” muskelfibrer (samt känna till att man egentligen indelar dem i flera “klasser”) s. 195 + lektion


¤ Kunna beskriva HUR hjärnan kan kontrollera en muskel och

VAD som sker inne i muskelcellen när den kontraherar!


¤ Effekterna av träning: -Hur påverkas musklerna av träning? (lektion)


¤ Skelettets funktioner: (s.192 + lektion)


 ¤ Beskriva skelettets uppbyggnad på makroskopisk nivå (“det man ser”) (lektion+ lab)


¤ Beskriva skelettets uppbyggnad på mikroskopisk nivå (“det man inte ser”) (lektion)


¤ Kunna beskriva (rita?) hur en led är uppbyggd och vilka delar som KAN ingå i en led. (lektioner)


¤ Vilka olika sorters leder finns i handen? (lektion + lab)


¤ Vad är det som sker när man “knäcker fingerlederna”? (lekton)


¤ artros och ledgångsreumatism: -orsak? -Vad sker i leden vid artros/ledgångsreumatism? -Behandling? (lektion + s. 197)


¤ kunna beskriva uppbyggnaden hos senor och ligament (lektion)


¤ Kunna beskriva vad som sker när en avsliten sena (hälsena) läker. (artikel, läkartidningen)


Utsöndring: (s. 156-162)

¤ På vilka olika sätt kan Din kropp utsöndra oönskade ämnen?

¤ Kunna jämföra (fördelar/nackdelar) de tre olika molekylära strategierna för att göra sig av med kväverester (Varför använder sig Kräldjur/Fåglar av urinsyra? -Vilka fördelar innebär det? -Nackdelar? -Varför använder sig Fiskar av ammoniak? -Vilka fördelar innebär det? -Nackdelar?)

(lektion)

¤ Kunna redogöra för (och jämföra!!) salt- och vattenbalans hos sötvattensfisk och fiskar som lever i saltvatten. Kunna redogöra för (och jämföra!) benfisk och broskfisk, vilka båda lever i havet.

(lektion)

¤ -Vilka uppgifter har njurarna? (lektion)


¤ Kunna redogöra för njurens anatomi och funktion.(lektion + s. 161)


¤ Kunna beskriva hur ett nefron är uppbyggt. (lektion+ s. 161)

¤ Kunna beskriva hur urinbildning går till! (lektion + s. 161-162 )


¤ Njursvikt: -Vilka är symptomen? -Vad orsakar symptomen? -Behandling? (lektion)