Hjärnan, grundläggande begrepp:


obs! SKICKA mig svaren idag! Samarbeta gärna med den du sitter bredvid!

Ingen bedömning, förutom “gjort uppgifterna = närvaro”, “ej gjort uppgifterna= frånvaro"


1) -Med vilken hastighet [km/h] skickar hjärnan nervimpulser till muskelfibrerna? (s.214)


2) -Vad är sensoriska impulser?


3) -Vad är motoriska impulser?


4) Vad innebär begreppet Centrala nervsystemet (CNS)? (s. 215)


5) Vad innebär begreppet Perifera nervsystemet (PNS)? (s. 215)


6) Ge exempel på omedvetna, sensoriska signaler som transporteras till hjärnan (s.215)


7) -Vad är dendriter? (s. 216)


8) -Vad är axon?


9) -Vad är myelinskidor?


10) -Vilka två mentala förmågor kan nybildandet av nervceller i Hippocampus leda till? https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/livslang-nybildning-av-hjarnceller