Knäcka fingrarna: https://www.youtube.com/watch?v=n3IYmdy6d4Y


-Är det farligt?

-Vad sker i leden? (hur uppkommer ljudet)?


Förklaring till vad som kanske sker: http://www.djur.cob.lu.se/svar/Muskler.html#knapper-det-i-lederna-vridled-gangjarnsled-kulled


https://sv.wikipedia.org/wiki/Knogled