Prov: Hjärnan:
1) Rita upp en nervcell och förklara (med hjälp av bilden) hur den fungerar (3p)

svar: Exempel på ord jag letade efter i förklaringen (förutom det uppenbara):

¤ membranpotential

¤ aktionspotential

¤ refraktärperiod

¤ jonkanaler

¤ joner

¤ vesiklar

¤ signalsubstans

¤ receptorer2) Beskriv och förklara kort de olika sätten man har för att dela in (kategorisera) människans nervsystem. Här gäller det att vara noga med begreppen! (max 3p)

svar:

¤ centralt nervsystem (hjärna + ryggmärg) – perifert nervsystem (nerver som går till/från ryggmärgen


¤ viljestyrda nervsystemet icke viljestyrda nervsystemet (autonoma). Det autonoma indelas i sin tur i sympatiska och parasympatiska nervsystemet


¤ motoriska nervsystemet (som leder signaler FRÅN centrala nervsystemet) – sensoriska nervsystemet (som leder signaler TILL centrala nervsystemet)

3) Beskriv funktionerna hos vänster- resp. höger hjärnhalva (4p)

svar:

vänster: Styr höger kroppshalva. Har högre aktivitet hos de som tänker positivt. “den talande hjärnhalvan”,säte för språk, logik, detaljer, ordnandet av all information i strukturella och logiska serier, uppfattningen av att “Jaget” finns i kroppen, tidsuppfattningen är “det som har varit” och “det som skall komma”.

höger: Styr vänster kroppshalva. Används mer hos depressiva, känner igen mönster och former, tidsuppfattningen är “nuet”. Känslan av samhörighet “med något större”, “att bli ett med Energin”. Fyller i “luckor” åt vänster halva ibland. Verkar vara “undertryckt” av högra hjärnhalavan?


“aspekter”:

a) vilken kroppshalva som styrs?

b) positivt eller negativt tänkande dominerar?

c) “allmän kategorisering av egenskaper”

d) tidsuppfattningen?

e) uppfattningen av “Jaget”?


4) Ibland är reaktionstiden kort (snabb!) och ibland går det långsamt… -Vad kan det bero på? (0.5p per rätt svar, som fokuserar på hjärnan/nervsystemet, max 4p)

svar:

¤ om signaler färdas i myeliniserade eller icke-myeliniserade nerver

¤ Hur de sensoriska impulserna kopplas om I ryggmärgen. “Reflexbågar” leder till snabbare reaktion!

¤ Hur lång tid bearbetningen i hjärnan tar, INNAN “beslut” skickas ut via motoriska neuroner

¤ Det aktuella sinnestillståndet (alkohol sänker exempelvis reaktionshastigheten REJÄLT!)

¤ typen av stimuli och sinne (man reagerar snabbare när stimuli kommer via vissa sinnen)

¤ skador på nerver/delar av hjärnan

¤ kroppslängden (alltså: “nervtrådarnas längd”)

¤ effektiviteten i synapserna

¤ ålder5) Beskriv fem olika metoder för att bota depression (obs! fokus på hjärnan!). Förklara även (kort!) “tanken bakom” de fem metoderna. (5p)


svar:


¤ ECT (Electro Convulsive Therapy): Eletriska pulser (EJ SINUSVÅGOR!) framkallar “konvulsioner” som liknar epileptiska anfall. Efteråt mår man bättre!


¤ DBS (Deep Brain Stimulation): För in elektroder i hjärnan (sikta på “area 25”) som kopplas till en pacemaker som avger svaga elektriska impulser. Ger snabb ångestlindring för många drabade!


¤ TMS (Transkraniell Magnetisk Stimulering): Pulserande magnetfält skapar svaga elektriska impulser i hjärnan


¤ SSRI preparat (Selektiva Serotonin Receptor Inhibitorer): Minsta gemensamma nämnaren är att de verkar öka nybildningdtakten av nervceller i hippocampus


¤ litium: En giftig metall som traditionellt ges till manodepressiva för att bromsa “toppar och dalar”. Verkar förstärka effekten av SSRI-preparat?


6) Nu vill jag att Du skall utreda utvecklingen och användandet av läkemedel mot affektiva sjukdomar (exempelvis “antidepressiva tabletter”).

a) -Vad kan du säga om historiken? (2p)

b) -Vad kan du säga om framtiden? (3p)

c) -Vad kan du säga om användandet av “antidepressiva” hos svenska barn och tonåringar? (2p)

svar:

a) utvecklades på 1950-talet, testades på 70-talet och började ges till folk på 1980-talet. INGA NYA STRATEGIER har tagits fram sedan dess!!!


b) Möjliga strategier kan vara att utveckla preparat som ökar nybildningen av nervceller i hippocampus, eftersom man har märkt att detta är den minsta gemensamma nämnaren för alla SSRI preparat! En annan strategi kan vara att kartlägga hjärnans belöningssystem så att man bättre vet man jobbar med och att man m h a opsiner kan aktivera/deaktivera utvalda delar av belöningssystemen


c) hos barn 7-9 år har användandet ökat med nästan 200%!

hos tonårstjejer (som använder mest, kvantitativt sett) har det ökat med 140%

7) Vad kan Du säga om hjärnans mognad och utveckling? (1-4p beroende på kvalitet på svar)

svar:

¤ mognar “innifrån och ut” och “bakifrån och fram”. Frontal loben (pannloben) mognar sist

¤ bildningstakten av nervceller: bebisens hjärna ca 1 miljon nya nervceller per dygn, vuxen ca 1000 st per dygn

¤ “The grey matter” peakar i 7-8 års åldern (enl svenska hjärnforskare). Då har barnet flest nervceller med flest kopplingar till varandra. Sedan börjar “neuronal pruning”, gallring av nervceller enl. principen “use it or lose it”.

¤ limbiska systemet mer aktivt, mer “lättretligt” hos tonåringen


8) Diskutera tonåringens känsloliv och beteende, i jämförelse med den vuxne individen och förklara skillnaderna baserat på olikheter i hjärnan (“Hjärn-orsaker”)! (1-4p, beroende på kvalitet på svar)

svar:

¤ Ökat risktagande, mer självupptagna, sämre förmåga att bedöma framtida belöningar, (p g a att prefrontal cortex inte har mognat ännu)


¤ sämre på att se världen från en annan persons perspektiv! (p g a att medial prefrontal cortex inte har mognat ännu. Tonåringen har märkligt nog HÖGRE aktivitet i detta område än den vuxne!)


¤ uppfattar världen som “mer pinsam” och känner mer “skuld och skam”. (p g a att ett område i medial prefrontal cortex inte har mognat ännu)


¤ Upplever känslor mera intensivt än vuxna (p g a högre aktivitet i limbiska systemet)


9) Ibland händer det att folk “brusar upp” och överreagerar helt i onödan….

Hur kan man möjligen förklara detta med lite Hjärn-kunskap? Här gäller det att visa att Du har hängt med på lektionerna! (max 4p)


svar: Hög stressnivå försätter amygdala i alarmberedskap! Även oförargliga situationer (som i normala fall INTE skulle skapa en reaktion) kan uppfattas som “hotfulla” och skapa reaktioner enligt “den låga rädslevägen”. Detta innebär att amygdala skapar en “känsla av fara” och -via det synaptiska nervsystemet- försätter kroppen i beredskap för att slåss! Adrenalin! Kortison! Kill and destroy!10) Ge fyra exempel på Hjärnans plasticitet! (max 4p)

svar:

¤ Under hjärnans mognadsprocess gallras nerveller och nervbanor bort, beroende på vilka stimuli den omgivande miljön bidrar med, alltså är hjärnan “formbar”!


¤ Vid förlust av delar av hjärnan kan andra delar “ta över funktionen” hos den skadade delen, alltså är hjärnan “formbar”!


¤ Långvarig stress förstorar amygdala och gör så att hippocampus krymper alltså är hjärnan “formbar”!


¤ Taxichaufförer i London måste memorera 25000 st olika gator. Deras hippocampus växer, alltså är hjärnan “formbar”!TOTALT: 42p