Vår verklighetsuppfattning:


Det som Du uppfattar som “verklighet” är en subjektiv tolkning av delar av den objektiva verkligheten. OM jag kommer att konstruera ett prov på detta område så kommer jag att fråga : “förklara varför vår verklighetsuppfattning inte nödvändigtvis stämmer överens med den faktiska verkligheten”.
svar:

¤ begränsningar i våra sinnesorgan gör att vi inte kan uppfatta allt i omgivningen

(vi ser inte polarisationsmönstret i rummet, vi hör inte frekvenser över 20 000 Hz, vi uppfattar inte att en tsunamivåg eller en jordbävning är på väg….)


¤ “verkligheten” uppstår i våra hjärnor. Vår uppfattning av “verkligheten” påverkas av humör, tidigare erfarenheter, stress, mm


¤ Inkommande information “sållas” av den primitiva hjärnan INNAN den når hjärnbarken


¤ höger hjärnhalva kan SKAPA bilder som “fyller i” luckor som vänster hjärnhalva behöver för att skapa en meningsfull verklighet (vänster hjärnhalva anser att “så här BORDE det vara, rent logiskt”). Magiker och illusionister utnyttjar detta för att utföra sina “obegripliga tricks”.


¤ Charles Bonnet synvillor: https://www.ted.com/talks/oliver_sacks_what_hallucination_reveals_about_our_minds?language=sv
¤ Amygdalas och Hippocampus roller för vår verklighetsuppfattning: http://svenenglund.se/allaminaegetperspektiv/2016/04/13/hur-hjarnan-forandras-under-stress/¤ artikel: Därför beter du dig som du gör (SvD 16 april 2018)