Bromma gymnasium, 22 aug 2017

Betygssättning på läxor/egna arbeten


¤ Innehållet

¤ Utseendet

¤ FormenE: "Gör läxan/uppgiften"


C : "Gör läxan bra"

¤ Relativt utförliga svar, skriver på dator, har med bilder, anger källor och utövar källkritik.

A: "Gör läxan utmärkt"

¤ Utförliga svar, bilder och källor väljs med omsorg och integreras i svaren på ett proffsigt sätt. Kvalitativ källkritik.


 ¤ Eleven har bemödat sig om en snygg layout (kursiverar vissa ord, använder olika typsnitt eller fontstorlekar eller färger för att förtydliga)

¤ Bilder används som ett pedagogiskt hjälpmedel. De förtydligar eller exemplifierar det som beskrivs i texten och du hänvisar till dem i din text. Annars blir bilden bara ”kosmetika”.

Exempel: Ett öga (se  bild 1) tar emot synintryck från omvärlden med hjälp av proteinet Opsin. Märkligt nog finner man samma protein i enkla organismer som Sjöborrar, vars kropp till stora delar täcks av detta protein!

bild 1: Ett öga¤ Anger källor (gärna på ett informativt sätt! ) och hänvisar till dem, Längst bak finns en numrerad källförteckning och källkritik

Exempel: Enligt Wikipeda1 är elefanten ett fredligt djur, dock med ett närmast omättligt rökbegär, vilket endast kan mättas av ett konstant blossande på billiga, indiska handrullade cigaretter.


Källa 1: http://sv.wikipedia.org/wiki/fakelefanter, 21 aug 2013


När du letar på nätet och hittar bra information: Analysera källan! Tag alltså reda på vem/vilken organisation/vilken myndighet som står för det du vill hänvisa till och tala om detta för läsaren när du hänvisar till källan!


exempel: RÄTT: "Enligt Helena Roos, överläkare på Karolinska sjukhuset2, är elefantens rökbegär lindrigt i jämförelse med lejonets"

FEL: "Enligt Karolinska sjukhuset är elefantens rökbegär lindrigt i jämförelse med lejonets"¤ Källkritik: Eleven är källkritisk. Detta innebär att du måste tänka efter och kanske göra lite research INNAN du hänvisar till din källa.

-VEM har skrivit artikeln du hänvisar till och hur trovärdig är den?

Skolverket trycker hårt på elevens förmåga att vara källkritisk!