Cellens energiutvinning


  1. Hur kan man förklara att ”fett” (s.18) innehåller mer energi per viktenhet än vad kolhydrat (glukos, s. 17)???

  2. Var någonstans i cellen sker glykolys? (s.24)

  3. Vad bildas vid glykolys? (s.24-25) -Vad är syftet med glykolys?

  4. Var någonstans i cellen sker citronsyracykeln?

  5. Var någonstans i cellen sker andningskedjan?

  6. VARFÖR sker oxidationen av fetter och kolhydrater i flera små enzymstyrda delsteg?