Muskelarbete på molekylär nivå1) Hur kan hjärnan på musklerna att röra sig?

https://www.youtube.com/watch?v=CLS84OoHJnQ (uppdelat på 7 steg)

https://www.youtube.com/watch?v=IOkn1ldFO602) Vad sker innuti muskelcellen när den kontraherar?

https://www.youtube.com/watch?v=0kFmbrRJq4w

https://www.youtube.com/watch?v=sZuy356qkPM