Hjärnans utveckling:-Hur mognar hjärnan?

https://www.youtube.com/watch?v=Alk2pBj5Cas-Hur förändras förmågan att se saker från en annan persons perspektiv när vi blir äldre?

-Hur förklaras denna ändring, baserat på hjärnans utveckling?

Sarah-Jayne Blakemore, TED talk: https://www.youtube.com/watch?v=6zVS8HIPUng