N15b:


¤ Kursinnehåll, bedömning och arbetsformer, 22 aug 2017
¤ Laborationer och labrapporter, 22 aug 2017
¤ Läxor, bedömning, 22 aug 2017
¤ sena inlämningar,
¤ dataanalys, göra diagram, 21 nov 2017Hjärnan:

¤ MÅL: Hjärnan, 29 maj 2018
¤ lektion. Några grundläggane begrepp, 26 mars 2018
¤ lab: Homunculus, förberedelser, 11 april
¤ lab, Homunculus, 16 april 2018
¤ lab: Test av reaktionstid, 16 april 2018
¤ lektion: Dina reaktioner, 23 april 2018
¤ lektion, ryggmärgens anatomi och funktion, mm, 25 april 2018
¤ lektion: Depression, 1 maj 2018
¤ lektion: Depressioner, (forts), 2 maj 2018

¤ lektion: Rädslevägen 16 maj 2018
¤ lektion: Medvetandet, 20 maj 2018
¤ lektion: trasiga nerver. 20 maj 2018
¤ lektion: -Hur mognar hjärnan? 22 maj 2018
¤ tabell: Hjärnans mognad och utveckling, 25 maj 2018
¤ prov, Hjärnan MED SVAR, 2 juni 2018


¤ Mål: Andning, rörelse, utsöndring", 19 mars 2018

Utsöndring:
¤ lektion: Frågor om "kväverester", 7 mars
¤ lektion: Vatten- & jonbalans, 7 mars
¤ lektion: Vatten och jonbalans hos fiskar, 7 mars
¤ lektion: Leversvikt, dialys, 18 mars 2018

Rörelse:
¤ Allmänt om muskler, 28 jan 2018

¤ lektion: -Hur kan hjärnan få musklerna att röra sig?
VAD sker i muskelcellen?, 30 jan 2018

¤ lektion: Fem beniga frågor! 7 feb 2018
¤ lektion: En led lektion, 12 feb 2018
¤ lektion: Några utvalda leder, 14 feb 2018
¤ Pop the joints! 19 feb 2018
¤ lektion: Leder och ledproblem, 19 feb 2018
¤ lab: En led lab 20 feb 2018
¤ lektion: senor och ligament, 4 mars 2018
¤ frågor till artikeln Senor läker trots vår hjälp
¤ artikel: Senor läker trots vår hjälp 

Andning och gasutbyte:

¤ The story of "Oxy", 17 jan 2018

¤ lektion: Kolmonoxid, 21 jan 2018

¤ lektion: rökning, 21 jan 2018

¤ lab: En luftig lab, 22 jan 2018

¤ Resultat: Några blåsta resultat, N15b, 24 jan 2018
Matspjälkning:

¤ Mål: 12 dec 2017
¤ lektion: Kroppens proteinomsättning vs.kvävets kretslopp 26 okt 2017

¤ lab: En nedbrytande lab, 9 nov 2017
¤ lektion: Kostfibrer, 15 nov
¤ lektion: Tarmarnas längd hos olika djur, 15 nov
¤ lektion: Mer om att äta kött/fett, 16 nov 2017

Levern:
¤ lektion: Leverns funktioner, 21 nov
¤ lektion: Mera om paracetamol, 26 nov 2017

Cirkulation:
¤ lektion: Hjärtats rytm, EKG, arytmi, mm 4 dec 2017
¤ lab: En blodig lab, 5 dec 2017
¤ lektion: Hjärtats sjukdomar, 11 dec 2017Mikrobiologi och Cellbiologi:

Mål: 18 okt 2017

¤ lektion, Bakterier, 31 aug 2017

¤ lab: Test av antibiotikaresisten, 4 sept 2017

¤ lektion: antibiotika och resistens, 5 sept 2017

                                                ¤ lektion: Bakterier och kvävemetabolism, 11 sept 2017
¤ Lektion: Jäst-sex, 18 sept 2017
¤ Resultat: antibiotikaresistens, 22 sept 2017
                                                                                ¤ lektion: Jäst som modellorganism, 25 sept 2017
                                                                                ¤ lektion: Cellens energiutvinning, 27 sept 2017
                                                                                ¤ lektion: Jämföra olika sorters celler, 27 sept 2017

                                                                               ¤ lektion: Virus (intro), 2 okt 2017

                                                                                ¤ lektion: Influensa och narkolepsi, 3 okt 2017

¤ lektion: -Varför narkolepsi? 3 okt 2017

¤ lektion: HIV och AIDS, 11 okt 2017

¤ läxa: Virusets pluskonto, 12 okt 2017

Nyckelpiga