N15b:


¤ Kursinnehåll, bedömning och arbetsformer, 22 aug 2017
¤ Laborationer och labrapporter, 22 aug 2017
¤ Läxor, bedömning, 22 aug 2017
¤ sena inlämningar,
¤ dataanalys, göra diagram, 21 nov 2017Andning och gasutbyte:

¤ Mål för området: 22 jan 2018

¤ The story of "Oxy", 17 jan 2018

¤ lektion: Kolmonoxid, 21 jan 2018

¤ lektion: rökning, 21 jan 2018

¤ lab: en luftig lab, 22 jan 2018

Matspjälkning:

¤ Mål: 12 dec 2017
¤ lektion: Kroppens proteinomsättning vs.kvävets kretslopp 26 okt 2017

¤ lab: En nedbrytande lab, 9 nov 2017
¤ lektion: Kostfibrer, 15 nov
¤ lektion: Tarmarnas längd hos olika djur, 15 nov
¤ lektion: Mer om att äta kött/fett, 16 nov 2017

Levern:
¤ lektion: Leverns funktioner, 21 nov
¤ lektion: Mera om paracetamol, 26 nov 2017

Cirkulation:
¤ lektion: Hjärtats rytm, EKG, arytmi, mm 4 dec 2017
¤ lab: En blodig lab, 5 dec 2017
¤ lektion: Hjärtats sjukdomar, 11 dec 2017Mikrobiologi och Cellbiologi:

Mål: 18 okt 2017

¤ lektion, Bakterier, 31 aug 2017

¤ lab: Test av antibiotikaresisten, 4 sept 2017

¤ lektion: antibiotika och resistens, 5 sept 2017

                                                ¤ lektion: Bakterier och kvävemetabolism, 11 sept 2017
¤ Lektion: Jäst-sex, 18 sept 2017
¤ Resultat: antibiotikaresistens, 22 sept 2017
                                                                                ¤ lektion: Jäst som modellorganism, 25 sept 2017
                                                                                ¤ lektion: Cellens energiutvinning, 27 sept 2017
                                                                                ¤ lektion: Jämföra olika sorters celler, 27 sept 2017

                                                                               ¤ lektion: Virus (intro), 2 okt 2017

                                                                                ¤ lektion: Influensa och narkolepsi, 3 okt 2017

¤ lektion: -Varför narkolepsi? 3 okt 2017

¤ lektion: HIV och AIDS, 11 okt 2017

¤ läxa: Virusets pluskonto, 12 okt 2017

Nyckelpiga