Influensavirus:


http://urskola.se/Produkter/176831-UR-Samtiden-Mikroorganismer-vi-lever-med-Pandemier-gar-det-att-skydda-sig#Se-program (Influensa: 20 min in på filmen – 43 min)


1) -Var någonstans finns influensavirus i naturen?


2) -Hur drabbas änderna av influensaviruset?


3) –Har det någon gång hänt att änder direkt har smittat en människa med naturligt influensavirus?


4) Varför är influensavirus så sjukdomsframkallande?


5) Vilket ytprotein är ansvarigt för att influensaviruset kan ta sig in i värdcellen?


6) Vilket ytprotein är ansvarigt för att influensaviruset kan lämna den infekterade värdcellen?


7) –Hur många dog i spanska sjukan? -Hur såg ”sjukdomsbilden” ut? (Hur dog man av spanska sjukan)? –Vilken åldersgrupp var främst drabbad?


8) –Vilka är professorns råd för att undvika framtida pandemieer orsakade av virus?Narkolepsi:


9) -Vad ÄR narkolepsi?


10) Varför uppstod problemet narkolepsi?