Lab: Homunculus


material: en kropp, kreativitet och en estetiometer


Som du ser på bilderna motsvaras varje kroppsdel av ett område i din hjärna. Storleken på området är direkt avhängigt antalet känselceller som finns i/på kroppsdelen.


I denna lab undersöker vi alltså hur din hjärna uppfattar din kropp. Vi gör detta genom att bestämma den ungefärliga arean för olika kroppsdelar samt bestämma det minsta avståndet som kan uppfattas som två distinkta punkter. Kvoten mellan avståndet och kroppsdelens area blir ett relativt mått på storleken som kroppsdelen upptar i din hjärna.


Om du är lite konstnärlig kan du sedan rita en egen homunculus! Om du inte är konstnärlig kan du göra en homunculus efter denna amerikanska förebild:

http://www.maxplanckflorida.org/fitzpatricklab/homunculus/experiment/ (3. “enter the results)


Du skall även undersöka om det finns ett matematiskt samband mellan kvoten och kroppsdelens area. Detta kan du se på s. 5 i denna amerikanska instruktion:

http://www.brainfacts.org/~/media/Brainfacts/Article%20Multimedia/Educator%20Section/Olson%20Handout.ashx


Metod: Gör en tabell enligt nedanstående mall. Använd en estetiometer för att bestämma det minsta avståndet för att skilja på två punkter. Ni skall jobba två och två. Testpersonen skall ha förbundna ögon. Börja med att skjuta ihop estetiometerns spetsar helt. Testpersonen uppfattar detta som “en punkt”. Öka gradvis avståndet tills dess testpersonen rapporter “nu känner jag två punkter”. Anteckna värdet. Testa samma kroppsdel igen. Börja nu med ett STORT avstånd mellan estetiometerns spetsar. Testpersonen uppfattar detta som “två punkter”. Krymp gradvis avståndet tills dess testpersonen rapporterar “nu känner jag bara en punkt”. Anteckna värdet och beräkna medelvärdet, vilket används för att beräkna kvoten!Kroppsdel:

Ungefärlig area:[cm2]

Avståndet för att skilja på två punkter [cm]

Kvot: (avstånde/area)

Förhållande när minsta kvot = 1.ökande:

minskande:

medelvärde:

ökande:

minskande:

medelvärde:

ökande:

minskande:

medelvärde:

ökande:

minskande:

medelvärde:

ökande:

minskande:

medelvärde:

Fortsätt på detta sätt tills du har tillräckligt med data för att:

a) kunna konstruera en homunculus

b) avgöra om det finns ett matematiskt samband mellan arean och avståndet för att skilja två punkter åt!Bakgrundsinformation med fakta om hudens sinnesreceptorer + en sorts anvisningar till hur försöket skall utföras: https://backyardbrains.com/experiments/skin


länk till mycket bra pdf filer som visar HUR två punkts bestämning går till! Här kan du även ladda ner modeller för att skapa n egen homunculus: http://www.brainfacts.org/educators/educator-resources/articles-folder/2014/neuroscience-as-a-stem-subject-part-i/

Del 2: Hur tätt sitter dina värme- respektive köldreceptorer?


Här behöver man ha lite tålamod och inte vara stressig. Man behöver dra den varma (eller kalla) kopparelektroden sakta, stadigt och systematiskt genom den uppritade rutan! Elektroden måste vara torr!


Varning: se upp så att ni inte bränner er om elektroden är alltför varmt!


Metod: Rita en ruta på (exempelvis!) handens ovansida. Använd kall resp- varm kopparelektrod och för den långsamt och lugnt genom testpersonens testruta.

Varje gång testpersonen säger “kallt” eller “varmt” så ritar ni dit en blå (kall) eller röd (varm) prick.


Redovisning: -Leta efter mönster! Hur såg förhållandet mellan de olika receptorerna ut? -Är det sant att man upplever “kyla” om man äter något med stark mint- eller mentholsmak?