N15b, lektion 23 april 2018


¤ rep: -Vad sa Jill EGENTLIGEN?


¤ Youtube-klipp med lilla Cameron: (exempel på hjärnans plasticitet) https://www.youtube.com/watch?v=2MKNsI5CWoU


¤ Svenś blogg (Amygdalas och Hippocampus roller för vår verklighetsuppfattning, ytterligare exempel på hjärnans plasticitet): http://svenenglund.se/allaminaegetperspektiv/2016/04/13/hur-hjarnan-forandras-under-stress/


¤ Vår verklighetsuppfattning: -VARFÖR behöver din uppfattning av verkligheten inte nödvändigtvis överensstämma med “den objektiva verkligheten”?

(eleverna får tänka efter och komma med förslag. Läraren kompletterar med egna synpunkter).