Lektion, 15 maj 2019


Prägling:


¤ prägling vid äggläggning; https://www.youtube.com/watch?v=gHj8qb06rBw

¤ Lorenz: https://www.youtube.com/watch?v=IysBMqaSAC8