Virus, 2 okt 2017:


Storleksjämförelse: ca 100 ggr mindre än bakterier.

De minsta virusen är ungefär lika små som ribosomerna, men de flesta virus är lite större… Dock! Vi låter ribosomen funka som vår “pedagogisk jämförelse”, även om det inte är helt korrekt. Men vi kör den ändå!

https://www.google.se/search?q=virus+storleksj%C3%A4mf%C3%B6relse&tbm=isch&imgil=kQKvHOAITHyTaM%253A%253Bp-svqag0LOYNkM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fsv.wikipedia.org%25252Fwiki%25252FBakterier&source=iu&pf=m&fir=kQKvHOAITHyTaM%253A%252Cp-svqag0LOYNkM%252C_&usg=__rM0DOJNJ5-XzlMpsrWkuCpd63U0%3D&biw=975&bih=653&ved=0ahUKEwjrt7ur2s_WAhXIBZoKHTL_CXEQyjcIPw&ei=MAXRWevfHMiL6ASy_qeIBw#imgrc=BQrXwq7l1wKqLM:

https://image.slidesharecdn.com/virussjukdomarvxtervxtodlingsarbastwali-151006153844-lva1-app6891/95/virus-sjukdomar-hos-vxter-sarbast-wali-4-638.jpg?cb=1444145971Frågor till introduktionsfilmen:

https://www.youtube.com/watch?v=0-PCxrtLicg&t=547


1) -Vad innebär den virulogiska termen“attachment”?


2) -Vad innebär den virulogiska termen “penetration”?

Ge EXEMPEL på hur virulogisk penetration kan ske!


3) -Vad innebär den virulogiska termen “uncoating”?


4) -Vad innebär den virulogiska termen “replication”?


5) -Vad innebär den virulogiska termen “provirus”?