Levern, 14 mars 2018


Njursvikt: när njuren inte kan fullgöra sina uppgifter tillräckligt bra. Kan bero på inflammation, diabetes, förgiftning, mm. Resulterar i att vätska samlas i kroppen. Blir inte av med skadliga kväverester. Blir trött. Orkar ingenting.


YoutubeSymptom på njursvikt och vad som kan orsaka det: (gör en tabell, ”symptom” och ”orsak”) https://m.youtube.com/watch?v=J09SesxGRAw#


Bild, AV-fistel: https://www.google.se/search?q=AV-fistel&tbm=isch&tbs=rimg:CePwZXl1GLumIjh9O-q77GR0-klKNvXXqmG6eu0de5QpQ-X6tWlKSMgaMC5smBR3xofBiLtC5iw5BFtUdU32LX7uZyoSCX076rvsZHT6EV9vAHMixEQPKhIJSUo29deqYboRKXhLAUnX5rgqEgl67R17lClD5REC4LuTqNj_1bioSCfq1aUpIyBowEYxa8IsW_1NmLKhIJLmyYFHfGh8ERDSEUl4V1XIIqEgmIu0LmLDkEWxGIV6o9DCy9gCoSCVR1TfYtfu5nETMbqqZ9Poct&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwiyhf-Tt-vZAhWLBywKHWnICbcQ9C8IHA&biw=886&bih=594&dpr=1.1


Dialysapparat, bild på funktion: https://sv.wikipedia.org/wiki/Dialys


Hur fungerar dialysapparaten? (”blodet filtreras”) https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Bloddialys---hemodialys/?expandshare=1#sharetop


Youtube, dialys: https://youtu.be/IQKQ4eoKfTg


artiklar om njursvikt