Mål, Hjärnan


¤ nervcellen: anatomi och funktion


¤ Kunna redogöra för hur hjärnan skyddas


¤ ryggmärgen: anatomi och funktion. Kunna beskriva vad som sker när man lägger handen på en varm platta (“reflexbåge” + bearbetning av händelsen i hjärnan)


¤ vänster-höger hjärnhalva: Kunna redogöra för funktionerna hos respektive hjärnhalva


¤ afasi: Kunna redogöra för skillnaderna mellan de vanligaste formerna av afasi


¤ homunculus: kunna redogöra för begreppet


¤ Verklighetsuppfattningen: -Varför kan vi inte vara SÄKRA på att det vi uppfattar som “verklighet” ÄR den sanna objektiva verkligheten?


¤ -Varför reagerar Du som du gör? (artikel, SvD)


¤ psykisk ohälsa: -Hur botar man depression? Kunna exemplifiera och förklara tanken bakom de olika teknikerna.


¤ Kunna redogöra för utvecklingen av läkemedel mot psykisk ohälsa (“affektiva sjukdomar”), både ut historiskt och framtida perspektiv!


¤ Kunna redogöra för Mikoś strategier för att kartlägga hjärnans belöningssystem


¤ hjärnans plasticitet: Kunna förklara vad begreppet innebär samt ge konkreta exempel!


¤