Om Alvedon, Ipren och paracetamolförgiftning:Internetmedicin.se, 5 nov 2017: http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=938

Upp till 50 % av alla allvarliga förgiftningar sker oavsiktligt

Paracetamol är den vanligaste orsaken till akut leversvikt i USA


Paracetamol.se: http://www.paracetamol.se/paracetamolforgiftning/


SvD, 15 juni 2017: https://www.svd.se/risk-for-leverskada--lakare-varnar-for-typ-av-alvedon


Metro, 14 mars 2017: Skillnaden mellan Ipren och Alvedon: https://www.metro.se/artikel/h%C3%A4r-%C3%A4r-skillnaden-mellan-paracetamol-och-ibuprofen


Metro, 11 jan 2017: https://www.metro.se/artikel/fortsatt-%C3%B6kning-av-paracetamolf%C3%B6rgiftning-xt

Sedan 2010 fram till i dag har antalet samtal om paracetamolförgiftning ökat med 70 procent”.