Proteiner i kroppen/kvävets kretslopp


-Hur får du i dig proteiner?

Svar:

-Vad sker med proteinerna efter det att du ätit dem?

Svar:

-Vad sker efter nedbrytning till a.a.?

Svar:

-Vad sker efter upptaget av a.a. i tunntarmen?

Svar:

-Vad sker med a.a. efter det att de tagits upp av kroppens celler?

Svar:

-Vad sker med proteiner efter det att de "gjort sitt jobb"?

Svar:

- I vilken/vilka former lämnar kvävet din kropp?

Svar:


Vänligen använd dina kunskaper om kvävets kretslopp för att “knyta ihop” proteinomsättningen i din kropp med “kvävets kretslopp”!