Resultat: Antibiotikaresistens och Gramfärgning, 22 sept 2017

-Vilken antibiotika var mest effektiv?


Namn:

Resultat:

Kommentar:


Amanda N, Emma T, Wilma S

Tetracyklin mest effektivt. Clorampfenicol och Erytromycin tvåa resp trea.


Oxacillin minst effektivt

Utan vatten gav något större ringar!

Bakterie: Megaterium (?)

Axel L, Fredrik J

Clorampfenicol och Erytromycin mest effektivta.


Novobiocin minst effektivt

Bakterie: stafylococcus aureus


Isak E, Moa H, Maks E

Clorampfenicol och Erytromycin mest effektivta. Tetracyklin kom trea.


Oxacillin och Pencillin minst effektiva

Bakterie?


Både Ox och Penc dödar bakterier på samma sätt!

Ella V, Jonas T, Klara L

Clorampfenicol,Tetracyklin, Streptomycin och Erytromycin mest effektivta.


Oxacillin och Pencillin minst effektiva

Bacillus Megaterium

Harald, Julia, Daniel

Clorampfenicol, Tetracyklin och Erytromycin mest effektivta.


Oxacillin och Pencillin minst effektiva

Bacillus Megaterium

Harald, Julia, Daniel

Clorampfenicol, Erytromycin och Streptomycin mest effektivta.


Oxacillin och Pencillin minst effektiva

gul bakterie”

Ella S, Arjana N,

William S

Clorampfenicol, Tetracyklin och Erytromycin mest effektivta.

Oxacillin, Pencillin och Novobiocin minst effektiva

Bacillus Megaterium

Rebecka, Mustafa, Azlina

Clorampfenicol,Tetracyklin, Streptomycin och Erytromycin mest effektivta.


Oxacillin och Pencillin minst effektiva

Bakterie från Rebeckas saliv