Sena inlämningar:

-Är det rätt eller fel att sen inlämning skall sänka betyget på en uppgift?

-Kan det finnas undantagsfall, eller gäller samma regel alltid?


Lärarens nuvarande ståndpunkt: Sen inlämning sänker betyget på en uppgift

 (från A till B, från C till D, osv).

Riktigt sena inlämningar (efter det att läraren berättat rätta svaren)

 kan inte ge mer än E i betyg.Eempel på elevförklaringar:


 1. filen var för stor, gick inte att skicka”

 2. filen försvann när vi skulle spara den”

 3. En av gruppmedlemmarna var i Spanien”

 4. jag har inget Word”

 5. Jag sparade i fel filformat”

 6. Jag har varit sjuk”

 7. Min mamma blev sjuk”

 8. Jag har varit på provspelning med landslaget”

 9. Jag fastnade med näsan i en rävsax”

 10. Jag var ju bara en minut sen”


Accepterade förklaringar: INGA!


Mina motiveringar:

 1. Gör inte uppgifter i sista stund! Jag vill lära er planering, att inte skjuta upp saker utan att göra uppgifter i tid.


 1. En deadline ÄR en deadline! Jag vill lära er inför livet i verkligheten! Liknelse: Har ett tåg gått, så har det gått. Det spelar ingen roll VARFÖR du inte kom i tid, du kommer inte med tåget ändå! På högskolan STÄNGER många möjligheten att lämna in ett visst klockslag. –HUR skall du kunna lämna in när inlämningsservern är stängd? (Även om du bara är en minut försenad?)


 1. Även om flera av förklaringarna är acceptabla, så gör jag inga undantag därför att då börjar det genast talas om ”hon fick inte sen inlämning, men jag fick. Orättvist!”, ”Läraren favoriserar en viss elev”. ”Typisk rasse”