Jäst, 24 sept 2017


¤ obs! Ni får själva ta reda på “jästcellens pluskonto”. Jag går dock igenom några exempel...Modellorganism:

¤ Jästcellen är en modellorganism för den Eukaryota cellen. -Vad innebär detta? https://sv.wikipedia.org/wiki/Modellorganism

http://genteknik.nu/modellorganismer/

http://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/forskning/mikrobiell-metabolism/mossplasmider/


“– Goda egenskaper som de flesta modellorganismer har gemensamt är att de är tåliga och enkla att hantera, tar litet utrymme, har korta generationsväxlingar och ger riklig avkomma

http://www.forskning.se/2017/05/31/forskningens-osynliga-hjaltar/


Det finns också en självförstärkande effekt som gör att en modellorganism blir mer attraktiv ju mer den har använts. Kunskap, verktyg, infrastrukturer byggs upp successivt och gör modellen allt mer lättjobbad


,