Alkohol(-er):


¤ "tål" kvinnor alkohol sämre än män?

1) kvinnor är mindre till växten => en given mängd alkohol påverkar mer

2) de har förhållandevis mindre mängd vatten i kroppen än män

3) kvinnor saknar ADH i magsäcken

https://www.aftonbladet.se/halsa/a/VRGMG6/nu-dricker-flickorna--precis-som-pojkarna


¤ Antabus blockerar enzymet ALDH => kraftigt illamående som tar lång tid att bli av med https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Lakemedel-A-O/Antabus/?ar=True


¤ Ungefär 40 % av japaner anges sakna ALDH aktivitet och dessa kan få en tiofaldigt ökad koncentration acetaldehyd i blodet i samband med alkoholförtäring jämfört med personer med en normal ALDH aktivitet


¤ Det är i princip omöjligt att skilja på Etanol (“sprit”) och Metanol (“träsprit”)!


¤ Metanol är dödligt giftigt även i små volymer! Det är de giftiga nedbrytningsprodukterna som skadar kroppen (synen, hjärnan) mer än själva alkoholen.


¤ Det är samma enzym i levern (ADH, resp ALDH) som bryter ner både etanol och metanol. I en valsituation (någon har fått i sig metanol) “föredrar” leverns enzym (ADH) att bryta ner etanol hellre än metanol.

=> Man kan behandla en metanolförgiftad person med etanol! Genom att hålla halten etanol i blodet konstant förhindras nedbrytningen av metanol och de skadliga nedbrytningsprodukterna formaldehyd och myrsyra bildas ej!


¤ länkar:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Metanol

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-kanner-man-igen-en-alkoholforgiftning

https://www.erv.se/privat/blogg/metanolforgiftade-drinkar/