Senor läker, trots vår hjälp!

http://www.ortopedisktmagasin.se/nyheter/100/haudi


Underrubrik: “Vad är en sena?”


1) -Hur är en sena uppbyggd?

Svar: Små “fibriller” (“trådar”) byggda av kollagen och proteoglukaner. “Matrixen” runt “fibrillerna” består av vatten, tenocyter + blod- & lymfkärl samt nerver.


2) Vad menar professor Per med att “tenocytern kysser varandra”?

Svar: det är en poetisk omskrivning för att dessa celler kommunicerar med varandra via kemikalier (analogin bygger nog på två människor som grovhånglar och utbyter saliv med varandra!)


3) Hur sker senors längdtillväxt?

Svar: Okänt! Dock: Eftersom vi alla varit små, MÅSTE ju senor kunna växa!


4) Hur ser skadeområdet ut i en “re-rupterad” (åter-avsliten) hälsena och vilka slutsatser drar professor Per av detta?

Svar: Det har “ett tvärgående förlopp med ganska lite uppslitning av senan” istället för -som första gången en sena slits av- “utseende som ett avslitet rep”Underrubrik: “Hur läker den” (en avsliten sena)

5) -Vilka fyra faser delas läkningen av en avsliten sena in i och vad sker under dem (kort beskrivning på Brommaitisk svenska!)


svar:

a) Inflammationsfasen:

Blodplättarna i såret aktiveras. Skickar ut signalmolekyler, vilket leder till att vita blodkroppar + kapillärer letar sig till skadeområdet. PÅ kapillärerna (“som ryggsäckar”!) följer “stamceller”, med förmågan att utveckla sig till vilken typ av celler som helst!


b) Proliferationsfasen: Stamcellerna förökar sig! Vissa nya celler differentierar till tenocyter.


c) Matrixbyggnadsfasen: De nya tenocyterna börja tillverka byggmaterial till den nya senan (kollagen). De nya kollagenfibrerna läggs “hur som helst” (oordning!)


d) Ombyggnadsfas:

De nya tenocyterna arrangerar de oordnade kollagenfibrerna i “logiska strukturer” för att uppnå maximal seghet i den läkande, nybildade senan.


Underrubrik: “läkemedel och läkningen: både bra och dåligt

6) -VARFÖR är inflammationsfasen viktig?


Svar: OM man hämmar inflammationsfasen (“dämpar svullnaden snabbt”) försämras styrkan i den läkta senan markant! Inflammationsfasen behövs för att nya “stamceller” skall söka sig till skadeområdet! Utan dem bildas inga nya tenocyter och det kommer inte att bli någon bra läkning av den avslitna senan....Underrubrik: “det skall vara drag i senor”

7) -Hur påverkas hållfastheten i senan (obs! Råttor!) om den inte belastas under “läkningstiden”?


Bild: hälsena fixerad genom “ortos

Svar: En avsliten hälsena som INTE belastas under läkningen får (efter 14 dagars läkning) bara en hållfasthet som är ¼ av vad den belastade senan får!

En del data från råttor säger att man kan vänta med den mekaniska belastningen 5 dagar, utan att det påverkar den läkande senans framtida egenskaper.


Slutsats: Under läkningen bör den läkande senan belastas! (fast man kan vänta några dagar)….8) -Vilken sorts belastning är bäst för att stimulera senläkning hos råttor?


Svar:

¤ (råttor) 30 minuters daglig löpning leder till “ganska bra läkning” av avslitna hälsenor.


¤ (råttor) Om de får göra “vad de vill” så leder det till att “mycket bra läkning” av den avslitna hälsenan!


Slutsats: ? - Skall man vila, eller ej efter en idrottsskada?
Andra källor:

https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Lakning-efter-senskada.pdf