D
issektioner:
Uppgift: Undersök de inre organen hos: ¤ Daggmask ¤ Kackerlacka ¤ Råtta


¤ Visa (i det dissikerade djuret) så många strukturer/organ som möjligt!


¤ Visa och diskutera likheter/skillnader mellan oss människor och morfologin hos de dissekterade djuren.Bedömning sker baserat på dessa punkter:

¤ “vetenskaplighet” (användande av korrekta termer, kvalitet vid jämförandet)

¤ Estetik (hur det ser ut)

¤ Pedagogik. ”tydlighet”

¤ kreativitet! Nytänkande

¤ självständighet (hur mycket tittar Du på andra och hur mycket tänker Du själv?)Dissektion av kackerlacka:

Med indisk guide. Kräver dock en mycket vass sax! Lägg noga märke till vilka vapen indiskan använder! (hon gör det bra!) https://www.youtube.com/watch?v=wF7ew2w24as

dorsal side” = ryggsidan, “ventral sida”= buksidan


Här kan man se hur de förbereder inspelning av elektriska signaler från kackerlackans nervsystem (VNC). Visar kackerlackans nervsystem, trakeer och “fettkropp”.

http://www.jove.com/video/50584/neural-circuit-spela-in-frn-en-intakt-kackerlacka-nervsystemet?language=Swedish


Här kan man läsa om kackerlackans fettkropp, mm: http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Foda3.html


Mycket utförlig text (dock avancerad!) om insekters olika organ:

http://www.vaxteko.nu/html/sll/slu/utan_serietitel_slu/UST89-2/UST89-2.HTMDissektion av mask:

https://www.youtube.com/watch?v=u9HHS1uPFSo bra genomgång av den yttre anatomin, men man får aldrig se hur hon öppnar masken. Plötsligt är den bara öppnad!


https://www.youtube.com/watch?v=8p-GAX4Xb2A

Efter 8 minuters genomgång öppnar han äntligen masken!Dissektion av råtta:

https://www.youtube.com/watch?v=RaTzR3II10Q


https://www.youtube.com/watch?v=1BFOYIS1q2s