En rökig lektion:Biologiskt perspektiv:

  1. HUR påverkar rökning kroppen?


Samhällsperspektiv:

  1. Hur många (svenskar) dör varje år p g a rökning?  1. Samhällskostnaden? Hur mycket kostar rökningen samhället per år?Kemiskt perspektiv:

  1. -Hur många olika ämnen i en ”rökpuff”?  1. -ursprung? -Varifrån kommer ämnena som finns i en ”rökpuff”?  1. Förklara begreppen ”huvudrök” och ”sidorök”. (-vad har dessas med ”passiv rökning” att göra?)  1. Ge exempel på ämnen som finns i en ”rökpuff”!¤ Smaktillsatser i tobaksvaror: http://www.tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2016/05/Om-smaktillsatser.2016.pdf