Andning och Gasutbyte, intro:


fråga 1) s.128: -VARFÖR andas vi? (Banalt svar = 1p, bra svar = 2p, proffsigt svar = 3p!)


fråga 2) s.128: -Varför har ALLA landlevande djur “fuktiga celler” i andningsorganen?


Fråga 3) s.128 -129: Vissa organismer, exempelvis encelliga organismer, vattenlevande hydror och landlevande daggmaskar behöver inte särskilda andningsorgan för sin existens. -VARFÖR inte?


Fråga 4) s. 129: -VARFÖR måste “stora organismer” ha särskilda organ för syreupptagning?


Fråga 5) s. 130: -Fördelar/nackdelar med “vattenliv”? (jämfört med “landliv”)


fråga 6) s. 131: -På vilket sätt gör “motströmsprincipen” att fisken kan ta upp mer O2 från vattnet?


Fråga 7) s. 132: - Hur sker syresättning av Insekters celler?


Fråga 8) s. 132: -Vad är speciellt med Fåglars andning?


Fråga 9) s.132: -Hur andas Groddjur?