Jämförelse Djur-, Växt-, Jäst- och Bakteriecell:

X = “FINNS”


Djurcell:

Växtcell:

Jästcell:

Bakterie:


Cellkärna?

Kromosomer?

Plasmider?

Ribosomer?

Cellmembran?

Cellvägg?

Kapsel utanför cellvägg?

Cellskelett?

Mitokondrier?

Kloroplaster?

Klorofyll?

Vakuoler?

Kan bilda sporer?

Sexuell förökning?