Knäcka fingrarna: https://www.youtube.com/watch?v=n3IYmdy6d4Y


-Är det farligt?

-Vad sker i leden? (hur uppkommer ljudet)?


-Vad sker enligt en specialist på allmänmedicin? https://www.1177.se/Stockholm/Stall-en-anonym-fraga/Fragor/Jag-blir-knapp-pa-mina-knappande-senor-Vad-beror-knappandet-pa/

Bättre förklaring till vad som kanske sker: http://www.djur.cob.lu.se/Svar/Skelett_leder.html#knapper-det-i-lederna-vridled-gangjarnsled-kulled