Jäst-lab, bedömningskriterier:E: Genomför ett enkelt försök enligt instruktioner. Utvärderar och redovisar resultat. Rapport som "följer formen".

C: Genomför sitt försök upprepade gånger, alternativt utför flera olika försök. Utvärderar resultaten som tabeller/grafer. Rapport som "följer formen".

A: Samma som ovan, men utvärderar resultaten "lite bättre" (exempelvis regresserade grafer, stapeldiagram som visar standardavvikelser). Rapporten inte bara "följer formen", den är dessutom genomtänkt, välstrukturerad och logisk. Inga onödiga sidor eller onödiga bilder. Den kännetecknas av pedagogisk tydlighet (exempelvis i valet av bilder, eller hur bilderna är bearbetade för ökad tydlighet), samt av "bra bakgrundsfakta" (hög kvalitet!). Arbetet i lab kännetecknas av "vetenskaplighet" , samt kreativitet (följer inte bara en given instruktion, utan "tänker lite utanför boxen").

Handledarna svarar gärna på frågor om Du vill ha hjälp!