Från Saraś rapport:

Detta är alltså 97 % av den totala mängden syre i blodet då det 3 resterande procentet är löst i blodet, alltså 4,340 • 1022 • 0,03 = 1,302 • 1021 O2. Sammanlagt i blodet finns alltså

(4,340 • 1022) + (1,302• 1021) = 4,470 • 1022 syrgasmolekyler blodet teoretiskt, alltså inklusive det som åker löst runt i blodet (det som icke är bundet till hemoglobinet i blodet). Det mol syrgas som totalt finns i blodet beräknas då vara (4,470 • 1022)/ (6,022 • 1023) = 0,0742 mol syrgas. (se Bild 2)

Bild 2: På bilden ser man den röda rutan som motsvarar en b-ruta (1/160 mm3), tre sådana rutor användes för att få fram ett medelvärde. Här syns även de röda blodkropparna som beräknades, det som är inringat i blått är endast en röd blodkropp. Inom rutan syns 135 röda blodkroppar, medelvärdet av alla beräknade rutor visade sig vara 137 st röda blodkroppar.