Lab: Mikroskop och Stereolupp

¤ Ta med en insekt (”kryp”) eller ett annat litet djur till skolan


¤ Förbered dig hemma genom att rita av djuret så bra ni kan. Detta skall ingå i den färdiga rapporten (se Exempel nedan).Stereoluppen:

Uppgift: Rita av ett litet djur/en insekt dels utan förstoring, dels med olika förstoringar som stereoluppen kan ge.Bild 1. Djuret utan förstoring Bild 2. Djuret i 20 ggr förstoringBesvara: 1) -Ge exempel på något du kunde se med stereoluppen som du inte kunde se med blotta ögat.


Mikroskopet:

Uppgift: Rita av ett blad i olika förstoringsgrader och namnge detaljer så långt det går

¤ Gör tunna preparat! Glöm ej vattendroppe + täckglas!

¤ Börja med den minsta förstoringsgraden!

¤ Testa olika belysning! Mycket ljus => du ser färger, litet ljus => du ser kontraster

Bild 3: Blad från Vattenpest Bild 4: Blad från Vattenpest, 50x

, naturlig storlek
Bild 5: Blad från Vattenpest 125x Bild 5: Blad från Vattenpest, 450x


Besvara: 2) -Ge exempel på något du kunde se med mikroskopet som du inte kunde se med blotta ögat.

3) -Jämför mikroskopet och stereoluppen: -Vilka är de huvudsakliga skillnaderna?

¤ Rapporten skall inlämnas senaste torsdag v. 35


¤ Rapporten skall innehålla ditt namn, svaren på de tre frågorna, de bilder du ritat av samt fakta om de strukturer du ritat av.


¤ De avritade bilderna förses med PILAR som pekar ut VAD det är man ser.


¤ Rapporten bör innehålla FÖRKLARINGAR till vad man ser i de avritade bilderna.

-Vilken funktion de olika sakerna har.