LÄXA, N16b: frågor att besvara skriftligt!

Mejla mig svaren senast nästa måndag!1) -Förklara begreppet "biofilm"!


2) -Beskriv någon/några betydelser som "biofilmer" kan ha för individen/samhället!


3) -Vad innebär begreppet quorom sensing?