Läxa: Magnesium:


http://www.ortomolekylar.se/wp-content/uploads/2012/11/Eliasson12Magnesium2000V.pdf

1) -Vilken är den viktigaste funktion som magnesium har:

a) i kroppen?

b) i Livet överhuvudtaget?


2) -I vilken form är magnesium verksamt?


3a) –Hur vanligt är det att det står någonting om magnesium i läkarstudenternas läroböcker?

3b) –Hur vanligt är det att det står någonting om magnesium i läroböckerna för Vårdprogrammen (i avsnitten som behandlar Osteoporos)?4) -Hur är magnesium fördelat i kroppen? (var hittar man det?)


5) -Vilka symptom kan brist på magnesium ge? (obs! “lätt till måttlig” brist!)


6) -Vad kan man äta för att få i sig mer magnesium? -Hur mycket magnesium rekommenderas det att Du skall få i Dig per dag?


7) -Hur mäter man mängden magnesium i kroppen?


8) En patient söker läkare för arytmi. Läkaren tar naturligtvis ett EKG, men han kommer INTE att undersöka patientens halt av magnesium. -Varför?


9) -Vem riskerar att få magnesiumbrist


10) -Med hur många procent har magnesiumhalten minskat i amerikanska äpplen (mellan 1914-1992)? -Hur ser det ut för andra viktiga “spårämnen”?


11) -VAD BEROR DENNA MINSKNING PÅ?


12) Om man skall äta magnesium som “kosttillskott” är det viktigt att välja rätt preparat! -Vilka magnesiumföreingar har “hög biotillgänglighet” och vilka magnesiumföreingar har “låg biotillgänglighet”?


13) -Varför bryr sig “skolmedicinen” inte om magnesium?


14) -Är Rune tillförlitlig?