Biologi, 4 mars 2019


Senor läker, trots vår hjälp!

http://www.ortopedisktmagasin.se/nyheter/100/haudi1) -Hur är en sena uppbyggd?


2) Vad menar professor Per med att “tenocytern kysser varandra”?


3) Hur sker senors längdtillväxt?


4) Hur ser skadeområdet ut i en “re-rupterad” (åter-avsliten) hälsena och vilka

slutsatser drar professor Per av detta?Underrubrik: “Hur läker den”

5) -Vilka fyra faser delas läkningen av en avsliten sena in i och vad sker under

dem (kort beskrivning på Brommaitisk svenska!)


Underrubrik: “läkemedel och läkningen: både bra och dåligt”

6) VARFÖR är inflammationsfasen så viktig?


Underrubrik: “det skall vara drag i senor”

7) -Hur påverkas hållfastheten i senan (obs! Råttor!) om den inte belastas under

“läkningstiden”?


8) -Vilken sorts belastning är bäst för att stimulera senläkning hos råttor?