Nerver och reparation av avslitna nerver:


¤ Fel om fantomsmärtor, s. 226!


¤ Vad är en nerv? https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Nervsystemet-och-sinnesorganen/Hjarna-ryggmarg-och-nerver/¤ Sy ihop avslitna nerver: http://www.plexusskada.se/vad-ar-en-nerv/reparationstekniker/


¤ avslitna nerver tillväxer bra i modifierade senor: https://lup.lub.lu.se/search/publication/f9c3b4be-fd02-4e9c-9bd1-b851c7e792a7Upplevelsen av vårt fysiska JAG:


http://ki.se/forskning/upplevelsen-av-hur-vart-fysiska-jag-paverkar-vart-medvetande


https://www.youtube.com/watch?v=UOMHOzkyUXM