Lektion, fre 5 april 20191. Mer om syrehaltens utveckling i atmosfären:


-När uppkom fotosyntesen?

https://fof.se/blogg/syrgasalstrande-fotosyntes-for-35-miljarder-ar-sen-0


https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/atmosfarens-historia-1.5817


Hur förklarar läroboken den tidiga atmosfärens syrehalt? (s. 130)

- Hur förklaras det i denna vetenskapliga artikel? http://lup.lub.lu.se/search/ws/files/3810138/1287920.pdf


2. Teorin om Endosymbios:

https://www.youtube.com/watch?v=eCWwKrJyKxA


https://www.youtube.com/watch?v=9i7kAt97XYU

(inklusive 4 olika bevis för teorin!)