AIDS/ bromsmedicin:


¤ Ganska färsk statistik om AIDS/ bromsmediciner: http://globalportalen.org/artiklar/nyhet/7-myter-om-hiv


¤ Kanske kan man bli botad från HIV?

http://feber.se/vetenskap/art/355562/brittisk_man_eventuellt_den_fr/


¤ bromsmedicin: FÖRST vill jag att ni samarbetar två och två och tänker ut 4 st tänkbara strategier för att bromsa/bekämpa HIV.

Sedan tittar vi Khan academy och hur de har löst samma problem.Beskrivning av våra

strategier (“tanken bakom”):


-Hur skall det gå till, rent praktiskt?


Vår strategi 1:Vår strategi 2:Vår strategi 3:Vår strategi 4: