Lektion, mer om antibiotikaresistens + Gramfärgning


rep:

¤ antibiotikans mekanismer (hur funkar de?)

¤ hur kan bakterier bli resistenta?

¤ VARFÖR (samhälleliga/tekniska orsaker) har vi idag ett problemmed antibiotikaresistens?


Mer om antibiotikaresistens:

Vi tittar (10 minuter) på denna svenska professor när han berättar mer om antibiotikaresistens: http://urskola.se/Produkter/176831-UR-Samtiden-Mikroorganismer-vi-lever-med-Pandemier-gar-det-att-skydda-sig, 43 min in på filmen – 53 min)


 Gram+/Gram- bakterier , Gramfärgning:

Ahttps://biomedicinskanalytiker.org/2013/12/11/gramfargning/

https://www.youtube.com/watch?v=Jvo6IGKTvxA


¤ Du skall kunna redogöra för skillnaden mellan Gram+/Gram- bakterier.

¤ Du skall kunna redogöra för hur gramfärgning går till, BÅDE praktiskt OCH teoretiskt!