Nitrifikation, Denitrifikation, kvävefixering och nedbrytning:1) -Varför måste man gödsla åkern?2) -Hur får man gödsel till sin åker, om man INTE vill köpa handelsgödsel?3) Varför finns det kväve i vårt avloppsvatten?4) Vad händer om man släpper ut orenat avloppsvatten i t ex Östersjön?5) -Hur blir man av med kvävet som finns i vårt avloppsvatten?

¤ Youtube klipp (tyvärr ganska tjatigt!) om Nitrifikation och Denitrifikation: http://www.youtube.com/watch?v=BosHU4ARR9w¤ kvävefixering: http://www.youtube.com/watch?v=4NKGS4bj7cc