Hyperventilation:


¤ Risker med medveten hyperventilation :

1.http://www.ssdf.se/Information/pressmedia/Pressmeddelanden/Sportdykarforbundetsexpertervarnar

2. https://www.dykarna.nu/lexicon/hyperventilation_2059.html¤ VARFÖR hyperventilerar man medvetet?

Det stora blå: https://www.youtube.com/watch?v=82onGmBx9ZM&list=PLOLyZR_OmuEpJINuF_1lWrnGrJ1KWCNUQ


Två pojkar gör “the pass out challenge”:

https://www.youtube.com/watch?v=lflZ-jDN49M¤ Vad beror omedveten hyperventilation på och VAD GÖRA för att häva omedveten hyperventilation?

https://medibas.se/handboken/kliniska-kapitel/psykiatri/patientinformation/angesttillstand/hyperventilering/