Lektion, 18 mars 2019:

¤ förhör: Beskriv hur nervcellen får muskelcellen att kontrahera!


¤ konsekvenser av att påverka kommunikationen nervcell/muskelcell:


nervgaser/stridsgaser: https://en.wikipedia.org/wiki/Acetylcholinesterase

verkningsmekanism???


Botox: (bilder)


Botulin: https://sv.wikipedia.org/wiki/Botulinumtoxin

 verkningsmekanism???


¤ muskelcellernas energisystem